Το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο κατασκευάστηκε τον 2ο μ.Χ. Αιώνα με χορηγία κάποιου Αυτοκράτορα, ίσως του Ασριανού επειδή είχε βρεθεί τιμητική επιγραφή με το όνομα του. Ξεκινά από τις πηγές του Διακονιάρη στου Ρωμανού και καταλήγει μετά από πορεία 7,5 χλμ στη ΝΑ πλευρά των παρυφών της Ακρόπολης της Πάτρας, όπου διατηρείται το καλύτερο τμήμα του.